\   TurBo-Soft   Trzebnica   /
. o firmie . kontakt . programy . cennik . oferta . serwis . teksty . TABELE . my¶li . tapety ...
. kompetencje . odsetki ustawowe . POLSKA KLAS.DZIAŁ. . ochr.dan.osob.
SEKCJA A . . . ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
01 . . . ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
. 01.1 . . Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo
. . 01.11 . Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
. . . 01.11.A Uprawa zbóż
. . . 01.11.B Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny
. . . 01.11.C Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
. . 01.12 . Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
. . . 01.12.A Uprawa warzyw
. . . 01.12.B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
. . 01.13 01.13.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
. 01.2 . . Chów i hodowla zwierząt
. . 01.21 01.21.Z Chów i hodowla bydła
. . 01.22 01.22.Z Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów
. . 01.23 01.23.Z Chów i hodowla świń
. . 01.24 01.24.Z Chów i hodowla drobiu
. . 01.25 01.25.Z Chów i hodowla zwierząt pozostałych
. 01.3 01.30 01.30.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
. 01.4 . . Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej; zagospodarowanie terenów zieleni
. . 01.41 . Działalność usługowa związana z produkcją roślinną; zagospodarowanie terenów zieleni
. . . 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
. . . 01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
. . 01.42 01.42.Z Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej
. 01.5 01.50 01.50.Z Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
02 02.0 . . LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
. . 02.01 . Leśnictwo
. . . 02.01.A Gospodarka leśna
. . . 02.01.B Szkółkarstwo leśne
. . 02.02 02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
SEKCJA B . . . RYBACTWO
05 05.0 . . RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
. . 05.01 . Rybołówstwo, włączając działalność usługową
. . . 05.01.A Rybołówstwo w wodach śródlądowych
. . . 05.01.B Rybołówstwo w wodach morskich
. . 05.02 05.02.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
SEKCJA C . . . GÓRNICTWO

Podsekcja CA

. . . GÓRNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH
10 . . . GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE TORFU
. 10.1 10.10 . Wydobywaniewęgla kamiennego; brykietowanie
. . . 10.10.A Wydobywanie węgla kamiennego
. . . 10.10.B Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego
. . . 10.10.C Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd
. 10.2 10.20 . Wydobywaniewęgla brunatnego (lignitu); brykietowanie
. . . 10.20.A Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
. . . 10.20.B Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu)
. 10.3 10.30 10.30.Z Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu
11 . . . GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
. 11.1 11.10 . Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
. . . 11.10.A Górnictwo ropy naftowej
. . . 11.10.B Górnictwo gazu ziemnego
. 11.2 11.20 11.20.Z Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
12 12.0 12.00 12.00.Z GÓRNICTWO RUD URANU I TORU

Podsekcja CB

. . . GÓRNICTWOSUROWCÓW INNYCH NIŻ ENERGETYCZNE
13 . . . GÓRNICTWO RUD METALI
. 13.1 13.10 13.10.Z Górnictwo rud żelaza
. 13.2 13.20 . Górnictwo rud metali nieżelaznych,z wyłączeniem rud uranu i toru
. . . 13.20.A Górnictwo rud miedzi
. . . 13.20.B Górnictwo rud cynkowo-ołowiowych
. . . 13.20.C Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych
14 . . . POZOSTAŁE GÓRNICTWO
. 14.1 . . Wydobywanie kamienia
. . 14.11 14.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa
. . 14.12 14.12.Z Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy
. . 14.13 14.13.Z Wydobywanie łupków
. 14.2 . . Wydobywanie żwiru, piasku i gliny
. . 14.21 14.21.Z Wydobywanie żwiru i piasku
. . 14.22 14.22.Z Wydobywanie gliny i kaolinu
. 14.3 14.30 . Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
. . . 14.30.A Wydobywanieminerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych
. . . 14.30.B Wydobywaniesurowców siarkonośnych
. 14.4 14.40 14.40.Z Produkcja soli
. 14.5 14.50 14.50.Z Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane
SEKCJA D . . . PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Podsekcja DA

. . . PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; NAPOJÓWI WYROBÓW TYTONIOWYCH
15 . . . PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
. 15.1 . . Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa
. . 15.11 15.11.Z Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików
. . 15.12 15.12.Z Produkcja mięsa z drobiu i królików
. . 15.13 . Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i królików
. . . 15.13.A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi
. . . 15.13.B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa
. 15.2 15.20 15.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa
. 15.3 . . Przetwórstwo owoców i warzyw
. . 15.31 15.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
. . 15.32 15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
. . 15.33 . Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane
. . . 15.33.A Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
. 15.4 . . Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
. . 15.41 15.41.Z Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów
. . 15.42 15.42.Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
. . 15.43 15.43.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
. 15.5 . . Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
. . 15.51 15.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
. . 15.52 15.52.Z Produkcja lodów
. 15.6 . . Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
. . 15.61 15.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
. . 15.62 15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
. 15.7 . . Produkcja gotowych paszdla zwierząt
. . 15.71 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb
. . 15.72 15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych
. 15.8 . . Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
. . 15.81 . Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych
. . . 15.81.A Produkcja pieczywa
. . . 15.81.B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych
. . 15.82 15.82.Z Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości
. . 15.83 15.83.Z Produkcja cukru
. . 15.84 15.84.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
. . 15.85 15.85.Z Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych
. . 15.86 15.86.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
. . 15.87 15.87.Z Produkcja przypraw
. . 15.88 15.88.Z Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej
. . 15.89 15.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 15.9 . . Produkcja napojów
. . 15.91 15.91.Z Produkcja napojów alkoholowych destylowanych
. . 15.92 15.92.Z Produkcja alkoholu etylowego
. . 15.93 15.93.Z Produkcja win gronowych
. . 15.94 15.94.Z Produkcja jabłecznika i win owocowych
. . 15.95 15.95.Z Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . 15.96 15.96.Z Produkcja piwa
. . 15.97 15.97.Z Produkcja słodów
. . 15.98 15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
16 . . . PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
. 16.0 16.00 16.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych
Podsekcja DB . . . PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻY
17 . . . WŁÓKIENNICTWO
. 17.1 . . Produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici
. . 17.11 17.11.Z Produkcja przędzy bawełnianej
. . 17.12 17.12.Z Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej
. . 17.13 17.13.Z Produkcja przędzy wełnianej czesankowej
. . 17.14 17.14.Z Produkcja przędzy lnianej
. . 17.15 17.15.Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych
. . 17.16 17.16.Z Produkcja nici do szycia
. . 17.17 17.17.Z Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała
. 17.2 . . Produkcja tkanin włókienniczych
. . 17.21 17.21.Z Produkcja tkanin bawełnianych
. . 17.22 17.22.Z Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych
. . 17.23 17.23.Z Produkcja tkanin wełnianych czesankowych
. . 17.24 17.24.Z Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych
. . 17.25 17.25.Z Produkcja tkanin pozostałych
. 17.3 17.30 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych
. 17.4 17.40 . Produkcja gotowych wyrobówwłókienniczych, z wyłączeniem odzieży
. . . 17.40.A Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej
. . . 17.40.B Działalność usługowa w zakresie naprawy wyrobów z brezentu i wyposażenia kempingowego
. 17.5 . . Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych
. . 17.51 17.51.Z Produkcja dywanów i chodników
. . 17.52 . Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych
. . . 17.52.A Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 17.52.B Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych
. . 17.53 17.53.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
. . 17.54 17.54.Z Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 17.6 17.60 17.60.Z Produkcja dzianin
. 17.7 . . Produkcja wyrobów pończoszniczych i odzieży dzianej
. . 17.71 17.71.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych
. . 17.72 17.72.Z Produkcja odzieży dzianej
18 . . . PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH
. 18.1 18.10 18.10.Z Produkcja odzieży skórzanej
. 18.2 . . Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem odzieży skórzanej
. . 18.21 18.21.Z Produkcja ubrań roboczych
. . 18.22 . Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
. . . 18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała
. . . 18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała
. . 18.23 18.23.Z Produkcja bielizny
. . 18.24 18.24.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 18.3 18.30 18.30.Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich

Podsekcja DC

. . . PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
19 . . . PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
. 19.1 19.10 19.10.Z Produkcja skór wyprawionych
. 19.2 19.20 19.20.Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich
. 19.3 19.30 . Produkcja obuwia
. . . 19.30.A Produkcja obuwia,z wyłączeniem sportowego
. . . 19.30.B Produkcja obuwia sportowego

Podsekcja DD

. . . PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA
20 . . . PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓWZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
. 20.1 20.10 . Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna
. . . 20.10.A Produkcja wyrobów tartacznych
. . . 20.10.B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna
. 20.2 20.20 20.20.Z Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek
. 20.3 20.30 20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
. 20.4 20.40 20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych
. 20.5 . . Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania
. . 20.51 20.51.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
. . 20.52 20.52.Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Podsekcja DE

. . . PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU; DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA I POLIGRAFICZNA
21 . . . PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU
. 21.1 . . Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
. . 21.11 21.11.Z Produkcja masy włóknistej
. . 21.12 21.12.Z Produkcja papieru i tektury
. 21.2 . . Produkcja wyrobów z papieru i tektury
. . 21.21 21.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
. . 21.22 21.22.Z Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
. . 21.23 21.23.Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych
. . 21.24 21.24.Z Produkcja tapet
. . 21.25 21.25.Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana
22 . . . DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
. 22.1 . . Działalność wydawnicza
. . 22.11 22.11.Z Wydawanie książek
. . 22.12 22.12.Z Wydawanie gazet
. . 22.13 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
. . 22.14 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
. . 22.15 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
. 22.2 . . Działalność poligraficzna
. . 22.21 22.21.Z Drukowanie gazet
. . 22.22 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała,gdzie indziej niesklasyfikowana
. . 22.23 22.23.Z Introligatorstwo
. . 22.24 22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
. . 22.25 22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza
. 22.3 . . Reprodukcja zapisanych nośników informacji
. . 22.31 22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych
. . 22.32 22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo
. . 22.33 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji

Podsekcja DF

. . . WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
23 . . . WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
. 23.1 23.10 . Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla
. . . 23.10.A Wytwarzanie produktów koksowania węgla
. . . 23.10.B Przetwarzanie produktów koksowania węgla
. 23.2 23.20 . Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
. . . 23.20.A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
. . . 23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
. 23.3 23.30 23.30.Z Wytwarzanie paliw jądrowych

Podsekcja DG

. . . PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
24 . . . PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
. 24.1 . . Produkcja podstawowych chemikaliów
. . 24.11 24.11.Z Produkcja gazów technicznych
. . 24.12 24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
. . 24.13 24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
. . 24.14 24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
. . 24.15 24.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
. . 24.16 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
. . 24.17 24.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego
. 24.2 24.20 24.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
. 24.3 24.30 24.30.Z Produkcja farb i lakierów
. 24.4 . . Produkcja wyrobów farmaceutycznych
. . 24.41 24.41.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
. . 24.42 24.42.Z Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych
. 24.5 . . Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych itoaletowych
. . 24.51 24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących
. . 24.52 24.52.Z Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych
. 24.6 . . Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych
. . 24.61 24.61.Z Produkcja materiałów wybuchowych
. . 24.62 24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn
. . 24.63 24.63.Z Produkcja olejków eterycznych
. . 24.64 24.64.Z Produkcja chemikaliów fotograficznych
. . 24.65 24.65.Z Produkcja niezapisanych nośników informacji
. . 24.66 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 24.7 24.70 24.70.Z Produkcja włókien chemicznych

Podsekcja DH

. . . PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
25 . . . PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
. 25.1 . . Produkcja wyrobów gumowych
. . 25.11 25.11.Z Produkcja ogumienia dla środków transportu
. . 25.12 25.12.Z Bieżnikowanie opon
. . 25.13 25.13.Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
. 25.2 . . Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
. . 25.21 25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
. . 25.22 25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
. . 25.23 25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
. . 25.24 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podsekcja DI

. . . PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
26 . . . PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
. 26.1 . . Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
. . 26.11 26.11.Z Produkcja szkła płaskiego
. . 26.12 26.12.Z Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego
. . 26.13 26.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
. . 26.14 26.14.Z Produkcja włókien szklanych
. . 26.15 26.15.Z Produkcja szkła technicznego
. 26.2 . . Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych
. . 26.21 26.21.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
. . 26.22 26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
. . 26.23 26.23.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
. . 26.24 26.24.Z Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych
. . 26.25 26.25.Z Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych
. . 26.26 26.26.Z Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych
. 26.3 26.30 26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych
. 26.4 26.40 26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej
. 26.5 . . Produkcja cementu, wapna oraz gipsu
. . 26.51 26.51.Z Produkcja cementu
. . 26.52 26.52.Z Produkcja wapna
. . 26.53 26.53.Z Produkcja gipsu
. 26.6 . . Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych
. . 26.61 26.61.Z Produkcja betonowych wyrobów budowlanych
. . 26.62 26.62.Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa
. . 26.63 26.63.Z Produkcja masy betonowej
. . 26.64 26.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu
. . 26.65 26.65.Z Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych
. . 26.66 26.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych
. 26.7 26.70 26.70.Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa
. 26.8 . . Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
. . 26.81 26.81.Z Produkcja technicznych wyrobów ściernych
. . 26.82 26.82.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podsekcja DJ

. . . PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI
27 . . . PRODUKCJA METALI
. 27.1 27.10 27.10.Z Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
. 27.2 . . Produkcja rur
. . 27.21 27.21.Z Produkcja rur żeliwnych
. . 27.22 27.22.Z Produkcja rur stalowych
. 27.3 . . Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali
. . 27.31 27.31.Z Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno
. . 27.32 27.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
. . 27.33 27.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
. . 27.34 27.34.Z Produkcja drutów
. 27.4 . . Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych
. . 27.41 27.41.Z Produkcja metali szlachetnych
. . 27.42 27.42.Z Produkcja aluminium
. . 27.43 27.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
. . 27.44 . Produkcja miedzi
. . . 27.44.A Produkcja miedzi nieobrobionej
. . . 27.44.B Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
. . 27.45 27.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
. 27.5 . . Odlewnictwo metali
. . 27.51 27.51.Z Odlewnictwo żeliwa
. . 27.52 27.52.Z Odlewnictwo staliwa
. . 27.53 27.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
. . 27.54 . Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
. . . 27.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
. . . 27.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
28 . . . PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
. 28.1 . . Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
. . 28.11 . Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
. . . 28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
. . 28.12 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
. 28.2 . . Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
. . 28.21 28.21.Z Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
. . 28.22 28.22.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
. 28.3 28.30 . Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
. . . 28.30.A Produkcja wytwornic pary
. . . 28.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę
. 28.4 28.40 28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
. 28.5 . . Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
. . 28.51 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
. . 28.52 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
. 28.6 . . Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
. . 28.61 28.61.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
. . 28.62 28.62.Z Produkcja narzędzi
. . 28.63 28.63.Z Produkcja zamków i zawiasów
. 28.7 . . Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
. . 28.71 28.71.Z Produkcja pojemników metalowych
. . 28.72 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
. . 28.73 28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu
. . 28.74 28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
. . 28.75 . Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . . 28.75.A Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni
. . . 28.75.B Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

Podsekcja DK

. . . PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
29 . . . PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
. 29.1 . . Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
. . 29.11 . Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
. . . 29.11.A Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz działalności usługowej
. . . 29.11.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
. . 29.12 29.12.Z Produkcja pomp i sprężarek
. . 29.13 29.13.Z Produkcja kurków i zaworów
. . 29.14 29.14.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
. 29.2 . . Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
. . 29.21 29.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
. . 29.22 29.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
. . 29.23 29.23.Z Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
. . 29.24 . Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . . 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 29.3 . . Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
. . 29.31 29.31.Z Produkcja ciągników rolniczych
. . 29.32 . Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
. . . 29.32.A Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
. 29.4 . . Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych
. . 29.41 . Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
. . . 29.41.A Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 29.41.B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych
. . 29.42 . Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznychdo obróbki metalu
. . . 29.42.A Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 29.42.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu
. . 29.43 . Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . . 29.43.A Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 29.43.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 29.5 . . Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
. . 29.51 29.51.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
. . 29.52 . Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa
. . . 29.52.A Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 29.52.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa
. . 29.53 29.53.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
. . 29.54 29.54.Z Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
. . 29.55 29.55.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
. . 29.56 . Produkcja pozostałych maszynspecjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . . 29.56.A Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
. 29.6 29.60 29.60.Z Produkcja broni i amunicji
. 29.7 . . Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . 29.71 29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
. . 29.72 29.72.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Podsekcja DL

. . . PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I OPTYCZNYCH
30 . . . PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
. 30.0 . . Produkcja maszyn biurowych i komputerów
. . 30.01 30.01.Z Produkcja maszyn biurowych
. . 30.02 30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji
31 . . . PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
. 31.1 31.10 . Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
. . . 31.10.A Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów,
. 31.2 31.20 . Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
. . . 31.20.A Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
. 31.3 31.30 31.30.Z Produkcja izolowanych drutów i przewodów
. 31.4 31.40 31.40.Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
. 31.5 31.50 31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
. 31.6 . . Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . 31.61 31.61.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . 31.62 . Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . . 31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
32 . . . PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
. 32.1 32.10 32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych
. 32.2 32.20 . Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej
. . . 32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych
. 32.3 32.30 . Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich
. . . 32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo- telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
33 . . . PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
. 33.1 33.10 . Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
. . . 33.10.A Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny
. 33.2 33.20 . Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
. . . 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
. 33.3 33.30 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
. 33.4 33.40 33.40.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
. 33.5 33.50 33.50.Z Produkcja zegarów i zegarków

Podsekcja DM

. . . PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
34 . . . PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP
. 34.1 34.10 . Produkcja pojazdów samochodowych
. . . 34.10.A Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych
. . . 34.10.B Produkcja samochodów osobowych
. . . 34.10.C Produkcja pozostałych pojazdów samochodowychprzeznaczonych do przewozu osób
. . . 34.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
. . . 34.10.E Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do celów specjalnych
. 34.2 34.20 34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep
. 34.3 34.30 . Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
. . . 34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
. . . 34.30.B Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów samochodowych
35 . . . PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
. 35.1 . . Produkcja i naprawa statków i łodzi
. . 35.11 . Produkcja i naprawa statków
. . . 35.11.A Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 35.11.B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających
. . 35.12 35.12.Z Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych
. 35.2 35.20 . Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego
. . . 35.20.A Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 35.20.B Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego
. 35.3 35.30 . Produkcja statków powietrznych i kosmicznych
. . . 35.30.A Produkcja statków powietrznych i kosmicznych, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 35.30.B Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów statków powietrznych i silników lotniczych
. 35.4 . . Produkcja motocykli i rowerów
. . 35.41 35.41.Z Produkcja motocykli
. . 35.42 35.42.Z Produkcja rowerów
. . 35.43 35.43.Z Produkcja wózków inwalidzkich
. 35.5 35.50 35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podsekcja DN

. . . PRODUKCJA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
36 . . . PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
. 36.1 . . Produkcja mebli
. . 36.11 36.11.Z Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
. . 36.12 36.12.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała
. . 36.13 36.13.Z Produkcja mebli kuchennych
. . 36.14 . Produkcja mebli pozostała
. . . 36.14.A Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli
. . 36.15 36.15.Z Produkcja materaców
. 36.2 . . Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
. . 36.21 36.21.Z Produkcja monet
. . 36.22 36.22.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 36.3 36.30 36.30.Z Produkcja instrumentów muzycznych
. 36.4 36.40 36.40.Z Produkcja sprzętu sportowego
. 36.5 36.50 36.50.Z Produkcja gier i zabawek
. 36.6 . . Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . 36.61 36.61.Z Produkcja sztucznej biżuterii
. . 36.62 36.62.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
. . 36.63 36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
37 . . . PRZETWARZANIE ODPADÓW
. 37.1 37.10 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
. 37.2 37.20 37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
SEKCJA E . . . WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
40 . . . WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ
. 40.1 . . Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
. . 40.11 40.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
. . 40.12 40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
. . 40.13 40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
. 40.2 . . Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
. . 40.21 40.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
. . 40.22 40.22.Z Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym
. 40.3 40.30 . Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
. . . 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
. . . 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
41 41.0 41.00 . POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY
. . . 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej
. . . 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
SEKCJA F . . . BUDOWNICTWO
45 . . . BUDOWNICTWO
. 45.1 . . Przygotowanie terenu pod budowę
. . 45.11 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
. . 45.12 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
. 45.2 . . Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna
. . 45.21 . Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
. . . 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
. . . 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
. . . 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
. . . 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
. . . 45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych
. . . 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
. . . 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
. . 45.22 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
. . 45.23 . Wykonywanie robót budowlanych drogowych
. . . 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
. . . 45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych
. . 45.24 . Budowa obiektów inżynierii wodnej
. . . 45.24.A Budowa portów morskich
. . . 45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej
. . 45.25 . Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych
. . . 45.25.A Stawianie rusztowań
. . . 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
. . . 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
. . . 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
. . . 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
. 45.3 . . Wykonywanie instalacji budowlanych
. . 45.31 . Wykonywanie instalacji elektrycznych
. . . 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
. . . 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
. . . 45.31.C Instalowaniedźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów
. . . 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
. . 45.32 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
. . 45.33 . Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
. . . 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
. . . 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
. . . 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych
. . 45.34 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
. 45.4 . . Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
. . 45.41 45.41.Z Tynkowanie
. . 45.42 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
. . 45.43 . Wykładanie podłóg i ścian
. . . 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
. . . 45.43.B Sztukatorstwo
. . 45.44 . Malowanie i szklenie
. . . 45.44.A Malowanie
. . . 45.44.B Szklenie
. . 45.45 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
. 45.5 45.50 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
SEKCJA G . . . HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
50 . . . SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
. 50.1 50.10 . Sprzedaż pojazdów samochodowych
. . . 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych
. . . 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych
. 50.2 50.20 . Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa
. . . 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
. . . 50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
. 50.3 50.30 . Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
. . . 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
. . . 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
. 50.4 50.40 50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
. 50.5 50.50 50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw
51 . . . HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
. 51.1 . . Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
. . 51.11 51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
. . 51.12 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
. . 51.13 51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
. . 51.14 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
. . 51.15 51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
. . 51.16 51.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych
. . 51.17 51.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
. . 51.18 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . 51.19 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
. 51.2 . . Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
. . 51.21 51.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
. . 51.22 51.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
. . 51.23 51.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
. . 51.24 51.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
. . 51.25 51.25.Z Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu
. 51.3 . . Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu
. . 51.31 51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
. . 51.32 51.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
. . 51.33 51.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
. . 51.34 . Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
. . . 51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
. . . 51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
. . 51.35 51.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
. . 51.36 51.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
. . 51.37 51.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
. . 51.38 . Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
. . . 51.38.A Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
. . . 51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
. . 51.39 51.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
. 51.4 . . Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego
. . 51.41 51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
. . 51.42 51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
. . 51.43 51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
. . 51.44 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
. . 51.45 51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
. . 51.46 51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych
. . 51.47 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
. 51.5 . . Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu
. . 51.51 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
. . 51.52 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
. . 51.53 . Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
. . . 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
. . . 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
. . 51.54 51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
. . 51.55 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
. . 51.56 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
. . 51.57 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
. 51.8 . . Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia
. . 51.81 51.81.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
. . 51.82 51.82.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej
. . 51.83 51.83.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
. . 51.84 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
. . 51.85 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych
. . 51.86 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych
. . 51.87 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
. . 51.88 51.88.Z Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników
. 51.9 51.90 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
52 . . . HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
. 52.1 . . Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
. . 52.11 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
. . 52.12 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
. 52.2 . . Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
. . 52.21 52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
. . 52.22 52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
. . 52.23 52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
. . 52.24 52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych
. . 52.25 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
. . 52.26 52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
. . 52.27 . Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach
. . . 52.27.A Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich i jaj, w wyspecjalizowanych sklepach
. . . 52.27.B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 52.3 . . Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych
. . 52.31 52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
. . 52.32 52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
. . 52.33 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
. 52.4 . . Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach
. . 52.41 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
. . 52.42 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
. . 52.43 52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobówskórzanych
. . 52.44 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . 52.45 52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo- telewizyjnych i instrumentów muzycznych
. . 52.46 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
. . 52.47 . Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
. . . 52.47.A Sprzedaż detaliczna książek
. . . 52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
. . 52.48 . Sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach
. . . 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
. . . 52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego
. . . 52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii
. . . 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
. . . 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
. . . 52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
. . . 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 52.5 52.50 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
. 52.6 . . Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
. . 52.61 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
. . 52.62 . Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
. . . 52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach
. . . 52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
. . 52.63 . Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową
. . . 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
. . . 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 52.7 . . Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
. . 52.71 52.71.Z Naprawa obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych
. . 52.72 52.72.Z Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
. . 52.73 52.73.Z Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii
. . 52.74 52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
SEKCJA H . . . HOTELE I RESTAURACJE
55 . . . HOTELE I RESTAURACJE
. 55.1 55.10 55.10.Z Hotele
. 55.2 . . Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe
. . 55.21 55.21.Z Schroniska turystyczne
. . 55.22 55.22.Z Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych
. . 55.23 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
. 55.3 55.30 . Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
. . . 55.30.A Restauracje
. . . 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
. 55.4 55.40 55.40.Z Bary
. 55.5 . . Działalność stołówek i katering
. . 55.51 55.51.Z Stołówki
. . 55.52 55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych(katering)
SEKCJA I . . . TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
60 . . . TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
. 60.1 60.10 60.10.Z Transport kolejowy
. 60.2 . . Transport lądowy pozostały
. . 60.21 . Transport lądowy pasażerski, rozkładowy pozostały
. . . 60.21.A Transport pasażerski miejski
. . . 60.21.B Transport pasażerski międzymiastowy
. . . 60.21.C Transport pasażerski rozkładowy pozostały
. . 60.22 60.22.Z Działalność taksówek osobowych
. . 60.23 60.23.Z Transport lądowy pasażerski, pozostały
. . 60.24 . Transport drogowy towarów
. . . 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
. . . 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
. . . 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
. 60.3 60.30 60.30.Z Transport rurociągowy
61 . . . TRANSPORT WODNY
. 61.1 61.10 . Transport wodny morski i przybrzeżny
. . . 61.10.A Transport morski
. . . 61.10.B Transport wodny przybrzeżny
. 61.2 61.20 61.20.Z Transport wodny śródlądowy
62 . . . TRANSPORT LOTNICZY
. 62.1 62.10 62.10.Z Transport lotniczy regularny
. 62.2 62.20 62.20.Z Transport lotniczy nieregularny
. 62.3 62.30 62.30.Z Transport kosmiczny
63 . . . DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
. 63.1 . . Przeładunek, magazynowanie, i przechowywanie towarów
. . 63.11 . Przeładunek towarów
. . . 63.11.A Przeładunek towarów w portach morskich
. . . 63.11.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
. . . 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
. . 63.12 . Magazynowanie i przechowywanie towarów
. . . 63.12.A Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich
. . . 63.12.B Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych
. . . 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
. 63.2 . . Działalność wspomagająca transport, pozostała
. . 63.21 63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała
. . 63.22 . Działalność wspomagająca transport wodny, pozostała
. . . 63.22.A Działalność portów morskich
. . . 63.22.B Działalność portów śródlądowych
. . . 63.22.C Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej
. . . 63.22.D Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . 63.23 . Działalność wspomagająca transport lotniczy, pozostała
. . . 63.23.A Działalność portów lotniczych
. . . 63.23.B Kontrola ruchu lotniczego
. . . 63.23.C Obsługa naziemna statków powietrznych
. . . 63.23.D Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 63.3 63.30 . Działalność związana z turystyką
. . . 63.30.A Działalność organizatorów turystyki
. . . 63.30.B Działalność pośredników turystycznych
. . . 63.30.C Działalność agentów turystycznych
. . . 63.30.D Działalność turystyczna pozostała
. 63.4 63.40 . Działalność agencji transportowych
. . . 63.40.A Działalność morskich agencji transportowych
. . . 63.40.B Działalność śródlądowych agencji transportowych
. . . 63.40.C Działalność pozostałych agencji transportowych
64 . . . POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
. 64.1 . . Działalność pocztowa i kurierska
. . 64.11 64.11.Z Działalność operatora publicznego
. . 64.12 . Działalność pocztowa podmiotów innych niż operator publiczny
. . . 64.12.A Działalność kurierska
. . . 64.12.B Działalność pocztowa
. 64.2 64.20 . Telekomunikacja
. . . 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia
. . . 64.20.B Telefonia ruchoma
. . . 64.20.C Transmisja danych
. . . 64.20.D Radiokomunikacja
. . . 64.20.E Radiodyfuzja
. . . 64.20.F Telewizja kablowa
. . . 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała
SEKCJA J . . . POŚREDNICTWO FINANSOWE
65 . . . POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH
. 65.1 . . Pośrednictwo pieniężne
. . 65.11 65.11.Z Działalność banku centralnego
. . 65.12 . Pośrednictwo pieniężne pozostałe
. . . 65.12.A Działalność bankowa pozostała
. . . 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
. 65.2 . . Pośrednictwo finansowe pozostałe
. . 65.21 65.21.Z Leasing finansowy
. . 65.22 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
. . 65.23 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
66 66.0 . . UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO- RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
. . 66.01 66.01.Z Ubezpieczenia na życie
. . 66.02 66.02.Z Fundusze emerytalno-rentowe
. . 66.03 66.03.Z Ubezpieczenia pozostałe
67 . . . DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIAMI
. 67.1 . . Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
. . 67.11 67.11.Z Zarządzanie rynkiem finansowym
. . 67.12 . Działalność maklerska i zarządzanie funduszami
. . . 67.12.A Działalność maklerska
. . . 67.12.B Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych
. . 67.13 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 67.2 67.20 67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi
SEKCJA K . . . OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
70 . . . OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
. 70.1 . . Obsługa nieruchomości na własny rachunek
. . 70.11 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
. . 70.12 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
. 70.2 70.20 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
. 70.3 . . Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie
. . 70.31 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
. . 70.32 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
71 . . . WYNAJEM MASZYN IURZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
. 71.1 71.10 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
. 71.2 . . Wynajem pozostałych środków transportu
. . 71.21 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
. . 71.22 71.22.Z Wynajem środków transportu wodnego
. . 71.23 71.23.Z Wynajem środków transportu lotniczego
. 71.3 . . Wynajem maszyn i urządzeń
. . 71.31 71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
. . 71.32 71.32.Z Wynajemmaszyn i urządzeń budowlanych
. . 71.33 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
. . 71.34 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
. 71.4 71.40 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
72 . . . INFORMATYKA
. 72.1 72.10 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
. 72.2 . . Działalność w zakresie oprogramowania
. . 72.21 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
. . 72.22 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
. 72.3 72.30 72.30.Z Przetwarzanie danych
. 72.4 72.40 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
. 72.5 72.50 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
. 72.6 72.60 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
73 . . . DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA
. 73.1 73.10 . Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
. . . 73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii
. . . 73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
. . . 73.10.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi
. . . 73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego
. . . 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
. . . 73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
. . . 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
. . . 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
. 73.2 73.20 . Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
. . . 73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
. . . 73.20.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych
. . . 73.20.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii
. . . 73.20.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
. . . 73.20.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo- technicznej
. . . 73.20.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
. . . 73.20.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych
. . . 73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki
. . . 73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
74 . . . DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA
. 74.1 . . Działalność prawnicza, rachunkowo- księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami
. . 74.11 74.11.Z Działalność prawnicza
. . 74.12 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
. . 74.13 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
. . 74.14 . Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
. . . 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
. . . 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
. . 74.15 74.15.Z Działalność holdingów
. 74.2 74.20 . Działalność w zakresie architektury i inżynierii
. . . 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
. . . 74.20.B Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza
. . . 74.20.C Działalność geodezyjna i kartograficzna
. 74.3 74.30 74.30.Z Badania i analizy techniczne
. 74.4 74.40 74.40.Z Reklama
. 74.5 74.50 . Rekrutacja i udostępnianie pracowników
. . . 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
. . . 74.50.B Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu
. 74.6 74.60 74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska
. 74.7 74.70 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
. 74.8 . . Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
. . 74.81 74.81.Z Działalność fotograficzna
. . 74.82 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem
. . 74.85 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
. . 74.86 74.86.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
. . 74.87 . Działalność komercyjna pozostała
. . . 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
. . . 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
SEKCJA L . . . ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
75 . . . ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
. 75.1 . . Administracja publiczna oraz polityka ekonomiczna i społeczna
. . 75.11 75.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
. . 75.12 75.12.Z Kierowanie w zakresie działalności społecznej
. . 75.13 75.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
. . 75.14 75.14.Z Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
. 75.2 . . Usługi na rzecz całego społeczeństwa
. . 75.21 75.21.Z Sprawy zagraniczne
. . 75.22 75.22.Z Obrona narodowa
. . 75.23 75.23.Z Wymiar sprawiedliwości
. . 75.24 75.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
. . 75.25 75.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
. 75.3 75.30 . Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
. . . 75.30.A Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
. . . 75.30.B Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
SEKCJA M . . . EDUKACJA
80 . . . EDUKACJA
. 80.1 80.10 . Przedszkola i szkolnictwo podstawowe
. . . 80.10 A Przedszkola
. . . 80.10 B Szkolnictwo podstawowe
80.10.C Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego
. 80.2 . . Szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe
. . 80.21 . Szkolnictwo ogólnokształcące
. . . 80.21.A Szkolnictwo gimnazjalne
. . . 80.21.B Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych
. . . 80.21.C Szkolnictwo licealne ogólnokształcące
. . . 80.21.D Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
. . 80.22 . Szkolnictwo zawodowe i techniczne
. . . 80.22.A Szkolnictwo zasadnicze zawodowe
. . . 80.22.B Szkoły artystyczne
. . . 80.22.C Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe
. . . 80.22.D Szkolnictwo średnie zawodowe
. . . 80.22.E Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
. . . 80.22.F Szkolnictwo zawodowe pozostałe
. . . 80.22.G Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego
. 80.3 80.30 . Szkolnictwo na poziomie wyższym niż średni
. . . 80.30.A Szkolnictwo policealne i pomaturalne
. . . 80.30.B Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
. . . 80.30.C Szkolnictwo wyższe
. . . 80.30.D Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego
. 80.4 . . Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
. . 80.41 80.41.Z Działalność szkół nauki jazdy
. . 80.42 . Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
. . . 80.42.A Nauka języków obcych
. . . 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
SEKCJA N . . . OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
85 . . . OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
. 85.1 . . Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
. . 85.11 85.11.Z Szpitalnictwo
. . 85.12 85.12.Z Praktyka lekarska
. . 85.13 85.13.Z Praktyka stomatologiczna
. . 85.14 . Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
. . . 85.14.A Działalność fizjoterapeutyczna
. . . 85.14.B Działalność ambulansów wypadkowych
. . . 85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych
. . . 85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
. . . 85.14.E Działalność paramedyczna
. . . 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 85.2 85.20 85.20.Z Działalność weterynaryjna
. 85.3 . . Opieka wychowawcza i społeczna
. . 85.31 . Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, w tym opieka wychowawcza
. . . 85.31.A Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
. . . 85.31.B Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem
. . 85.32 . Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza nad dzieckiem
. . . 85.32.A Żłobki
. . . 85.32.B Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
. . . 85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
SEKCJA O . . . DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA
90 90.0 . . ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
. . 90.01 90.01.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
. . 90.02 90.02.Z Gospodarowanie odpadami
. . 90.03 90.03.Z Działalność sanitarna i pokrewna
91 . . . DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
. 91.1 . . Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców i profesjonalnych
. . 91.11 91.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
. . 91.12 91.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
. 91.2 91.20 91.20.Z Działalność związków zawodowych
. 91.3 . . Działalność pozostałych organizacji członkowskich
. . 91.31 91.31.Z Działalność organizacji religijnych
. . 91.32 91.32.Z Działalność organizacji politycznych
. . 91.33 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
92 . . . DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
. 92.1 . . Działalność związana z filmem i przemysłem wideo
. . 92.11 92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo
. . 92.12 92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
. . 92.13 92.13.Z Projekcja filmów
. 92.2 92.20 92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna
. 92.3 . . Działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała
. . 92.31 . Artystyczna i literacka działalność twórcza
. . . 92.31.A Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
. . . 92.31.B Działalność zespołów teatralnych muzycznych
. . . 92.31.C Działalność filharmonii, orkiestr, chórów
. . . 92.31.D Działalność zespołów pieśni i tańca
. . . 92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych
. . . 92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury
. . . 92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
. . 92.32 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
. . 92.33 92.33.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
. . 92.34 92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 92.4 92.40 92.40.Z Działalność agencji informacyjnych
. 92.5 . . Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna
. . 92.51 . Działalność bibliotek i archiwów
. . . 92.51.A Działalność bibliotek publicznych
. . . 92.51.B Działalność bibliotek innych niż publiczne
. . . 92.51.C Działalność archiwów
. . 92.52 . Działalność muzeów i ochrona zabytków
. . . 92.52.A Działalność muzeów
. . . 92.52.B Ochrona zabytków
. . 92.53 92.53.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
. 92.6 . . Działalność związana ze sportem
. . 92.61 92.61.Z Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych
. . 92.62 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała
. 92.7 . . Działalność rekreacyjna pozostała
. . 92.71 92.71.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
. . 92.72 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
93 . . . DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
. 93.0 . . DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
. . 93.01 93.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
. . 93.02 93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
. . 93.03 93.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
. . 93.04 93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
. . 93.05 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
SEKCJA P . . . GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
95 95.0 95.00 95.00.Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
96 96.0 96.00 96.00.Z GOSPODARSTWA DOMOWEPRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY
97 97.0 97.00 97.00.Z GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
SEKCJA Q . . . ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
99 99.0 99.00 99.00.Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE