\   TurBo-Soft   Trzebnica   /
. o firmie . kontakt . programy . CENNIK . oferta . serwis . teksty . tabele . myśli . tapety . vat2011 .
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.
Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
Uruchamiator w środowisku 64.bitowym ... T64 ...    200 zł
Analizy Ekonomiczne (na 2 stanowiska niesieciowe) ... TAE ... 2.000 zł
Finansowo-Księgowy (wersja windows bigraficzna) ... TFX/TFi ... 3.000 zł
Hurt-Detal, Magazyny (na 2 stanowiska niesieciowe) ... THD ... 3.000 zł
Hurt-Detal, Magazyny do 2.000 pozycji dowodów (B) ... THD ... 1.500 zł
Gospodarka Materiałowa (E) ... THD ... 2.000 zł
Fakturowanie bez obsługi magazynów (F) ... THD ... 1.500 zł
Moduł drukarki fiskalnej (za każdy moduł) ... THD ...    500 zł
Opłata za zmianę numeru unikatowego ... THD ...    250 zł
Kasa, Bank, polecenia przelewu, inne analizy ... TKB ... 2.000 zł
Księgowość Wspólnot (na 2 stanowiska niesieciowe) ... TKW ... 3.000 zł
Księgowość Wspólnot do 100 wspólnot (2 stan-nies) ... TKW ... 2.000 zł
Księgowość Wspólnot do 10 wspólnot (2 stan-nies)... TKW ... 1.000 zł
Rozliczenia Rolnicze (pracuje tylko z THD) ... TRR ... 1.000 zł
Rozliczenie Transportu (na 1 stanowisko) ... TRT ... 5.000 zł
Rejestr Zakupów (na 2 stanowiska niesieciowe) ... TRZ ... 2.000 zł
Środki Trwałe (na 2 stanowiska niesieciowe) ... TST ... 3.000 zł
Środki Trwałe do 200 środków trwałych ... TST ... 2.000 zł
Środki Trwałe do 20 środków trwałych (B) ... TST ... 1.000 zł
Dopłata do wersji sieciowej na 3 stanowiska ..... 50 %
Dopłata za każde następne stanowisko (od ceny podstawowej) ..... 20 %
Program dla następnej firmy z grupy kapitałowej ..... 50 %
Opłata za zmianę opisu licencjobiorcy ... 500 zł
Abonament roczny i przedłużenie licencji gdy od ostatniej aktualizacji
minęło do 1,5 roku ..... 20 %
minęło do 3 lat ..... 30 %
minęło do 5 lat ..... 40 %
minęło powyżej 5 lat ..... 50 %
liczone od wartości ( ważne ! ) zainstalowanego oprogramowania
Szkolenie w zakresie obsługi programów i księgowości ... 200 zł/godz
Usługi w ramach umowy stałego nadzoru informatycznego ... 100 zł/godz
Dojazd (ryczałt użycia samochodu i czasu przejazdu) ... 1,50 zł/km
Umowa o stały nadzór (pogotowie, konsultacje telef.) ... 1.000 zł/mies
Konsultacje telefoniczne (powyżej 15 minut miesięcznie) ... 100 zł/mies
Otwarcie nowego roku w każdym programie (+ koszt dojazdu) ... 300 zł
Indywidualne przygotowanie nowej opcji (zestawu do jednego tematu) ... 3.000 zł