\   TurBo-Soft   Trzebnica   /
. o firmie . cenniki ... felietony ... OCHR.DAN.OS ... odsetki ... oferty ... opisy ... p.k.d ... zus ...
Trzebnica, 1.10.2004 r.
Agencja Informatyczna
TurBo-Soft
... Bogusław Turko ...
55-100 Trzebnica, Kilińskiego 1
tel. 71 387-0933, 501-166-120
www.Turko.pl, Biuro@Turko.pl

Oświadczenie w związku z ustawą o ochronie danych osobowych.

Oprogramowanie TurBo-Soft, a w szczególności następujące programy:
 • TFK - system finansowo-księgowy
 • TFX - system finansowo-księgowy
 • TAE - system analiz ekonomicznych
 • THD - fakturowanie z gospodarką magazynową
 • TKB - kasa, bank, polecenia przelewu
 • TKW - księgowość wspólnot
 • TRR - rejestry rolnicze
 • TRT - rozliczenie transportu
 • TRZ - rejestr zakupów
 • TSD - sprzedaż detaliczna
 • TST - ewidencja środków trwałych
 • TPO - przygotowanie ofert
przechowują informacje osobowe o osobach zatrudnionych lub współpracujących, wyłącznie na potrzeby własne, dla opisu w inwentaryzacji rozrachunków lub sygnatur dokumentów wymaganych innymi ustawami, w tym ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku od towarów i usług.

Najczęściej są to:
 • inicjały (sygnatury faktur),
 • numeryczny wyróżnik operatora (sygnatury dokumentów księgowych),
 • imię i nazwisko (w planie kont, w spisie osób odpowiedzialnych lub upoważnionych),
 • imię, nazwisko i adres (w planie kont),
 • imię, nazwisko, adres i nip (w kartotece odbiorców),
 • imię, nazwisko, adres, nip i numer dowodu osobistego w TRR.

Dane powyższe, nie stanowiąc ani kompleksowej informacji osobowej ani kompletnej bazy, nie muszą podlegać specjalnym zasadom ochrony. Wystarczą standardowe zasady ochrony danych księgowych w zakresie zabezpieczenia ich przed:
 • zniszczeniem (codzienna kopia),
 • zniekształceniem spowodowanym awarią sprzętu lub systemu operacyjnego,
 • zniekształceniem spowodowanym nieumyślną lub złośliwą ingerencją osób trzecich,
 • dostępem do nich przez osoby nieupoważnione (hasła dostępu do komputerów),
 • nieupoważnioną ingerencją osób upoważnionych w sposób niezgodny z przepisami.

Reasumując, nie uruchamiałbym specjalnych procedur ochrony w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych, natomiast przygotowałbym zasady ochrony danych w kontekście ustawy o rachunkowości. Zaznaczam, że dyskietka nie jest wystarczającym zabezpieczeniem w rozumieniu w/w ustawy, codzienne kopie w liczbie około 250-300 za bieżący rok księgowy to 1/3 sukcesu, kopia na inny nośnik (drugi komputer, płyty CD) to drugi etap, wyniesienie danych poza teren firmy (na półkę z dokumentami w domu prezesa lub księgowej) minimum raz w miesiącu (w tygodniu) to - przy minimalnych nakładach - w miarę pełne zabezpieczenie.
Bogusław Turko. .DOC.